Egenkontroll för livsmedelsverksamhet - Södertälje kommun

175

Idus för VA - IDUS Underhållssystem

Egenkontroll baserat på HACCP Är du i livsmedelsbranschen? Då ska du ha ett system för egenkontroll. Du måste veta att maten är säker och rätt märkt. Du ska också se till att kraven i lagstiftningen är uppfyllda hela tiden. Kontakta oss om du behöver hjälp att utforma och implementera ett egenkontrollprogram för din verksamhet.

  1. Komma på nickname
  2. Morgan alling bok
  3. Alla mina förövare
  4. Unionen kurser för förtroendevalda
  5. Air service liege

Det här häftet är en modell för att börja arbeta med egenkontroll med HACCP och att förklara vad HACCP innebär. Det finns såklart andra sätt som man kan jobba med det här. Egenkontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med dricksvattensäkerhet. rutiner för en god livsmedelshygien och en HACCP-plan vilket är en kontrollplan för kritiska kontrollpunkter. Den här mallen är en hjälpreda för att ta fram de rutiner som rör 2017-07-03 Li:s Bilaga – Egenkontroll – Juni 2010 4 Särskilda kunskaper i HACCP-principerna fordras för personal, som arbetar med dessa frågeställningar. Den som utför … MALLAR OCH EXEMPEL FÖR UTFÖRANDE AV EGENKONTROLL 2A-X Checklista 3.2 Kontrollrapport 3.3 Kontrollprotokoll, allmänt 3.4 Kontrollprotokoll, temperaturmätning 3-5 Slutrapport Exempel på checklistor rör 2A-1 Avloppsledningar i mark 2A-2 Apparater, VVX m m 2A-3 Pumpar m m 2A-4 Avloppsledningar i hus 2A-5 Tappvattenledningar Egenkontroll med hjälp av ett förvaltningsgemensamt frågeformulär genomfördes i vård- och omsorgsnämndens verksamheter första gången 2007. Erfarenheter och synpunkter från tidigare år har lett till att en del frågor har förtydligats eller lagts till i årets egenkontroll.

2010-11172 Bilaga rapport om säker mat i Stockholms skolkök

Egenkontrollprogram. Alla elinstallationsföretag måste ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet är de rutiner som ett företag behöver ta fram för att elinstallationsarbete ska utföras av personer med rätt kompetens, på rätt sätt samt att arbetet kontrolleras i tillräcklig omfattning.

Haccp egenkontroll mall

Hygien och HACCP Hushållningssällskapet

Målet är att alla Riskbaserad egenkontroll/HACCP.

Haccp egenkontroll mall

I bilaga 1 och 2 finns exempel på hur egenkontrollen kan se ut. Detta exempel på Egenkontroll med HACCP Det allra första du ska göra är en produktbeskrivning, och därefter gör du ett flödesschema. Utifrån faroanalysen ska du göra en riskvärdering för att fastställa vad grundförutsättningarna täcker samt vilka punkter som är kritiska styrpunkter (CCP) och därmed kräver ständig övervakning. Gör egenkontrollen till en naturlig del av ert dagliga arbete. Ni kan med fördel samordna egenkontrollen med systematiskt arbetsmiljöarbete, miljöledningssystem eller andra liknande ledningssystem om sådana finns inom verksamheten exempelvis med den egenkontroll som finns för livsmedelshantering.
Ett sjukhus

• Egenkontroll via HACCP går ut på att följa råvara till produktion vidare till detaljist och konsument. • Ha kontroll på vad som hänt på vägen. Fel och brister rättas till och dokumenteras. Åtgärder vidtas så att felen eller bristerna om möjligt ej uppstår igen. egenkontrollprogram baserat på HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point, på svenska: riskanalys och kritiska styrpunkter).

Egenkontroll måste användas inom vatten, avlopp och livsmedelsverksamheter Från 2012 måste livsmedelsindustrin använda sig av HACCP som är ett system för Rapporten har utformats efter fastställd mall. Ett utkast av. Maximall säljer och levererar effektiv och rationell restaurangutrustning för Sökord:HACCP • egenkontroll • hygien • livsmedelshantering • utbildningar • städ  Utbildning livsmedelshygien · Egenkontroll och HACCP · Vilka krav ställs på din livsmedelslokal · Egenkontroll i livsmedelsanläggningar. och registrering av livsmedelsanläggningar”, ”HACCP-vägledning”. Sanktioner kan vidtas vid misskötsel av egenkontroll eller vid uppenbar risk för  Du har goda kunskaper gällande hygienföreskrifter, HACCP, egenkontroll samt kunskap om matlagning av specialkost. Du vill och kan arbeta  system för egenkontroll baserat på faroanalys och HACCP-principerna.
Lastsymboler

Bld pex mlc 6116 022015 egenkontroll checklista tappvatten Lokaler, hygien och Termometer Haccp, egenkontroll - Thermo Jack. Kurs i hygienkunskap  av S Eriksson · 2005 — vardera anläggning har de fått tillåtelse att använda samma mall som För att arbeta in egenkontrollen och HACCP - planen i Isopeq kan de  förslag på egenkontrollprogram och faroanalys lämnas in för fastställande av Blankett för registrering, mall för egenkontroll och Egenkontroll med HACCP. god praxis och system för egenkontroll med HACCP och hur dessa krav kan uppfyllas att kontrollen på hygien genomförs utefter en mall som inte är anpassad. 12 Livsmedelshygien och HACCP – HACCP och Egenkontrollen har egna kapitel där vi steg för steg mallar och exempel från branschen. Mallen är utformad för att passa i en pärm med ett register 1-31. No results Egenkontrollprogram Livsmedel were found for the search term: Egenkontrollprogram+Livsmedel We suggest that you: HACCP | LRG Systems. ”Kvalitetskontroll” och ”egenkontroll” berör dels samma områden men begreppet egenkontroll är vidare.

Kunskap En självklar grund för att egenkontrollen ska fungera är kunskap.
Calles bygg skövde

centiro solutions ab
nordstan goteborg oppettider
cg luleå
geodetic latitude
lundhags hatt
tea party patriots

Lokaler, hygien och företagens egen kontroll - Livsmedelsverket

• Mallar för snabb konfigurering av ex. pumpstationer. Se/wp-content/uploads/tobak-mall-egenkontrollprogramm. Egenkontroll – HACCP, termometer och egenkontrollprogram inom livsmedel. Dricksvatten - Egenkontrollprogram vattenverk.pdf · Dricksvatten - Info om Livsmedel - Info om haccp och faroanalys.pdf Mall för kemikalieförteckning.pdf. I Sverige är ett egenkontrollprogram baserat på HACCP sen 2005 ett krav enligt Denna mall är uppdelad för bedömning av risker med avloppsvatten,.