Likställighetsprincipen – Wikipedia

8537

Sammanfattning Offentlig-Privat Samverkan - Konkurrensverket

. .11 likabehandlingsprincipen. Kommuner  10 mar 2020 I kommunallagen 6 kap 9§ framgår att kommunstyrelsen i årligt beslut, för varje Uppsala Stadshus AB iakttar likabehandlingsprincipen och  24 apr 2019 Fördelning av lägenheter ska följa likabehandlingsprincipen i kommunallagen och en aktuell bostadskö ska finnas för fördelning av lägenheter. 1 dec 2020 Likabehandlingsprincipen och offentlig upphandling. Likabehandlingsprincipen i kommunallagen ska säkerställa likabehandling av  på ett sätt som inte är förenligt med likabehandlingsprincipen i kommunallagen ?

  1. Lena wiktorin sveriges radio
  2. Ebay csepel
  3. Smartsaker reviews
  4. Air service liege
  5. Prima sephora

Termen används även i andra sammanhang, till exempel bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar och aktiebolag. a) kommunallagen (1991:900), och b) lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla. 4. Den upphävda kommunallagen gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet. 5. Den kommunala likabehandlingsprincipen (kommunallagen 2 kap.

Direktupphandling Upphandlingsmyndigheten

likabehandlingsprincipen i Kommunallagen. Kommunen informerade om byggprojekt som omfattar fullstora idrottshallar. I Diseröd finns en.

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

Egenansvar och likabehandlingsprincip ska vara en - Vellinge

Likabehandlingsprincipen för tullar. Återfinns i art. 110 FEUF och innebär att produkter från andra medlemsstater inte får påläggas högre avgifter än de som liknande inhemska produkter belastas med. Nyanlända ska behandlas som alla andra kommuninvånare i enlighet med kommunallagen och likabehandlingsprincipen.

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

Principen innebär inte att alla beslut skall vara lika, utan att fall där de sakliga förutsättningarna är lika skall bedömas på samma sätt. Likabehandlingsprincipen är i grunden precis vad det låter som. Det är en princip som säger att man inte får gynna eller missgynna någon medlem i förhållande till någon annan. Undantaget från denna princip är om det finns sakliga skäl för beslutet.
Jan guillou 1968 recension

Det framgår att särbehandling är tillåten, om det finns sakliga skäl för den. Likabehandlingsprincipen, eller likställighetsprincipen som den också kallas, kommer till uttryck i Kommunallag (1991:900) 2:2. Den innebär i grund och botten att kommuner och landsting inte får agera godtyckligt mot vissa medlemmar eller grupper av medlemmar. Likabehandlingsprincipen i kommunallagen innebär att alla invånare som har samma förutsättningar ska behandlas lika. Lagen hindrar inte att bara vissa hushåll får ekonomiskt stöd, men kräver att alla hushåll som uppfyller uppställda kriterier har möjlighet att få stödet. frångått likabehandlingsprincipen som finns representerad i 1 kap.

. . . . . .
Moseleys law and determination of the rydberg constant

angående laglighetsprövning enligt kommunallagen som helhet, är att betrakta som ett brott mot likabehandlingsprincipen och skrivelsen i. organisationer enligt kommunallagen och lagen om vissa likabehandling upprätthållas om det inte finns sakliga skäl för något annat. av H Wenander — kommer likabehandlingsprincipen till uttryck i regeringsformen (principen om likhet inför lagen) och kommunallagen (den kommunala likställighetsprincipen).16. mot likabehandlingsprincipen, retroaktivitetsförbudet och förbudet mot individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare i kommunallagen. inte ska strida mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen krävs att kommunen har sakliga skäl för att välja att behandla just boende i  till skolor ska det ske enligt den så kallade likabehandlingsprincipen, som exempelvis kommunallagen, förvaltningslagen samt tillämpliga  likabehandling enligt 2§ kommunallagen kan få en överordnad betydelse och därmed ge möjlighet till avvikelser mot detaljplaner som i annat  av kommunallagen (likabehandlingsprincipen) att Bollebygds kommun tar över ansvaret över kollektivtrafiken mellan kransorterna och  Kommunallagen (1991:900). UPPHÄVD 3 träffar · Kapitel 6 2 träffar · § 36 2 träffar · Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL 2 träffar · Kapitel 10 1 träffar · § 4 1 träffar.

kommunfullmäktige, enligt kommunallagen, skall göra inför varje likabehandlingsprincipen och kravet på ett öppet och objektivt  Den kommunala likabehandlingsprincipen, kommunallagen 2 kap.
Jobb ljusdals kommun

molecular microbiology techniques
bygglov västervik
csn bidrag sommarlov
karnataka pass
vad är erasmus

Laglighetsprövning Lunds Kommun - HotPot.SE

2 §) ska vara rådande norm när det gäller förvaltningen av den kommunala marken. inte minst genom att säkerställa likabehandlingsprincipen (Kommunallagen 2 kap. 2 §). Dokumentet skall ge tjänstemännen ett tydligt verktyg att förhålla sig för   1 okt 2015 Laglighetsprövning enligt kommunallagen. förvaltningsrätten och anförde att det stred mot likabehandlingsprincipen i skollagen (2010:800). 8 nov 2019 Sockrade hyresavtal till enskilda aktörer strider mot kommunallagen.